Agri & Horticulture

Agri & Horticulture Oplossingen Succesverhalen Partners Event World Horti Center

 

De Agri & Horticulture sector is continue in beweging en de technologische vooruitgang is ook hier niet meer te stoppen.. Steeds meer high-tech kassen verschijnen en er wordt steeds meer kennis vergaard om deze te exploiteren. En in de landbouw maakt de combinatie van gewasmonitoring (vanuit een satelliet) en gps-lokalisatie precisielandbouw mogelijk. Dankzij een verregaande automatisering en het gebruik van innovatieve technologieën loopt de Nederlandse land- en tuinbouwsector voorop in de wereld.

 

 

Voor de Agri & Horticulture sector neemt de druk om een hoge opbrengst te genereren en efficiënt opereren toe, want de prijsdruk wordt groter. Zeker vanuit de voedingsmiddelenindustrie, die zich geconfronteerd ziet met de continue prijzenslag tussen de supermarkten. Maar ook de wereldwijde concurrentie neemt toe en alleen door de inzet van de modernste middelen en laatste technologieën is het mogelijk om deze concurrentie voor te blijven.

 

Daarnaast heeft de Agri & Horticulture sector te maken met de politieke en maatschappelijke druk om te verduurzamen met meer aandacht voor dierenwelzijn, de uitstoot van schadelijke stoffen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren. Automatisering kan hierbij dienen voor monitoring en logging van alle activiteiten, ter verantwoording richting de instanties.

 

In de Agri & Horticulture sector blijft de innovatie bloeien. Daarbij kennen de land en tuinbouw machines en apparaten een hoge graad van automatisering, noodzakelijk vanwege het nijpende tekort aan arbeidskrachten en ter verhoging van kwaliteit en efficiency. Hierbij moet alles op alles worden gezet om duurzaam en doelmatig te opereren en daarbij kan alle hulp gebruikt worden.

 

itsme kan breed adviseren over deze thema’s en helpen de ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij leveren de benodigde technologie voor onder meer automatisering, verduurzaming en energiebesparing. Bovendien verzorgt itsme de mechanische en elektrotechnische toelevering inclusief uitgekiende concepten voor de logistiek en service eromheen.

 

Lees hier in verschillende testimonials hoe itsme door middel van verregaande samenwerking klanten succesvol maakt.