CPR

CPR (Construction Product Regulation) is de nieuwe richtlijn voor gebouw-gebonden installaties. Deze nieuwe richtlijn is binnen Europa opgesteld voor  situaties waar levensgevaar om de hoek komt kijken. Brand en rookontwikkeling blijven een belangrijke oorzaak van menselijke slachtoffers. Vandaar dat u er rekening mee moet houden dat de bekabeling voor gebouw-gebonden installaties die na 1 juli 2017 worden vervangen of worden aangelegd moeten voldoen aan de nieuwe CPR norm/richtlijnen. De machinebekabeling  valt in principe niet onder de nieuwe CPR-norm/richtlijn, ook niet wanneer machines een groot deel van het gebouw innemen. Maar let op! 

Als voedingskabels voor machines een vaste verlegging hebben, vallen ze wel onder de CPR richtlijn.  Vandaar dat veel van onze klanten te maken krijgen met de NEN 8012 waarin de nieuwe CPR richtlijnen staan beschreven.

 

Dus opgelet!  Bestel uw kabels van gerenommeerde Europese fabrikanten - zij zijn klaar voor deze norm en hebben hun kabels die betrekking op de nieuwe richtlijnen laten keuren in verschillende brandrisicoklassen. 

Ingewikkeld? Nee, itsme informeert en helpt u graag in samenwerking met een aantal geselecteerde Europese kabelfabrikanten o.a. Eldra BV, Eupendis, Nexans Nederland BV  en Lapp Benelux BV.