Maritieme sector

itsme heeft ruime ervaring in het beleveren aan de internationale marine en offshore markt. itsme heeft specifieke expertise en mag zich met recht een ‘total supplier’ noemen. Deze specifieke expertise zit hem onder andere in het just-in-time leveren binnen de korte afmeertijden van een schip. Daarnaast spelen verpakkingseisen een belangrijke rol. Wij zijn ons bewust van de beperkte ruimte, en bijzondere omstandigheden en spelen daarop in met speciale verpakkingen voor bevoorrading van een schip of locaties zoals (boor)platforms.