Persoonlijke Beschermings Middelen

 

Als werkgever kunt u goede arbeidsomstandigheden bieden door risico’s te weren en technische en organisatorische maatregelen te treffen. Indien de omstandigheden ondanks deze maatregelen onvoldoende veilig zijn, kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikbaar stellen aan uw werknemers.

“Persoonlijke Beschermingsmiddelen kunnen ernstig letsel bij uw werknemer voorkomen en zijn beschikbaar in de categorieën Adem, Hoofd, Oog en Gelaat, Hand en Arm, Been en Voet, Val en Romp."

Regelgeving omtrent PBM vindt u in de Arbowet, artikelen 5 (Inventarisatie en evaluatie van risico's), 6 (Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken) en 11 (Algemene verplichtingen van de werknemers). Daarnaast wordt in het Arbobesluit in artikelen 8.1 (Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel), 8.2 (Keuze persoonlijk beschermingsmiddel) en 8.3 (Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen) aandacht besteed aan verplichtingen van werkgever en werknemer.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen kunnen ernstig letsel bij uw werknemer voorkomen en zijn beschikbaar in de categorieën Adem, Hoofd, Oog en Gelaat, Hand en Arm, Been en Voet, Val en Romp.

itsme beschikt over een breed assortiment aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Wij adviseren en ondersteunen u graag in uw traject naar een veilige werkomgeving.